Bahar Dönemi Ders Programı

İNDİR BELGE ADI TARİH AÇIKLAMA
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / School of Physical Education and Sports 20.02.2022
Güzel Sanatlar Fakültesi / Faculty of Fine Arts 20.02.2022
Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 20.02.2022
İşletme Fakültesi / Faculty of Business Administration 20.02.2022
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Institute for Graduate Studies 20.02.2022
Konservatuvar / Conservatory 20.02.2022
Meslek Yüksekokulu / Vocational School 20.02.2022
Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture 20.02.2022
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering 20.02.2022
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences 20.02.2022
Uzaktan Eğitim / Distance Education 20.02.2022