Duyurular

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Yaz Okulu Devam Durumu Duyurusu

09.07.2020

Sevgili öğrenciler,

Haliç Üniversitesi Yaz Öğretim Yönergesi'nin 9. maddesine istinaden yaz öğretiminde derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz öğretiminde devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bilgilerinize sunar, derslerinizde başarılar dileriz.